Priser för 1-4 personer

Vardagstaxa

290 kr
Jämförelsepris
45
Grundavgift
500
kr/tim
12
kr/km
Mån till Fre 09:00 - 15:00

Kvällstaxa

310 kr
Jämförelsepris
45
Grundavgift
540
kr/tim
13
kr/km
Mån till Fre 15:00 - 09:00 samt vardagar efter helg 05:00 - 09:00

Helgtaxa

340 kr
Jämförelsepris
45
Grundavgift
600
kr/tim
14,50
kr/km
Fre 15:00 till Mån 05:00, samt dag före helgdag 15:00 till nästa vardag 05:00

Priser för 5-8 personer eller beställd storbil

Stor bil

403 kr
Jämförelsepris
75
Grundavgift
630
kr/tim
17
kr/km
Alla dagar i veckan 07:00 - 16:00

Stor bil – kvällstaxa

418 kr
Jämförelsepris
75
Grundavgift
650
kr/tim
18
kr/km
Alla dagar i veckan 16:00 - 07:00

Stor bil – helgtaxa

438 kr
Jämförelsepris
75
Grundavgift
690
kr/tim
19
kr/km
Fre 15:00 till Mån 05:00, samt dag före helgdag 15:00 till nästa vardag 05:00

Fasta priser till och från Arlanda

City till Arlanda för 1-4 personer kostar 520 kr och storbil 5-8 personer 780 kr.

Vid förbeställning från Arlanda tillkommer 60 kr på grund av externa stationsavgifter. Om du är intresserad av prisinfo för övriga zoner, kontakta vår växel på 08-33 33 33, eller se lista hos föraren.

Priset inkl. moms och ev. grundavgift för typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min.