Woman and man taking a taxi

TOPCAB Stockholm

Vi har Stockholms bästa kunder

TOPCAB har varit det ledande taxibolaget vad gäller service och kvalitet i mer än 30 år. Vi står för en personligare upplevelse där du som kund är vårt fokus. Boka din TOPCAB snabbt och smidigt i vår app där du får ett fast pris och kan betala direkt i appen. När du bokat din resa uppdaterar vi dig om när din bil är på väg och du kan följa den på kartan.

Boka taxi på 08-33 33 33

Övriga frågor
E-post: info@topcab.com
Kontor: 08-693 71 00

Tariff 1 (1-4 personer)

Jämförelsepris399 kr
Grundavgift64 kr
kr/tim682 kr
kr/km16,45 kr
Alla dagar kl 09:00 - 19:00

Tariff 2 (1-4 personer)

Jämförelsepris414 kr
Grundavgift64 kr
kr/tim698 kr
kr/km17,55 kr
Alla dagar kl 19.00 - 09.00, samt kl 15.00 dag före helg- dag och dag före midsommarafton, julafton och nyårs- afton till kl 09.00 nästkommande vardag.

Tariff 6 (5-8 personer)

Jämförelsepris611 kr
Grundavgift99 kr
kr/tim798 kr
kr/km31,25 kr
Alla dagar kl 00.00 - 24.00 för 5-8 passagerare

Tariff F (Väntetid)

Jämförelsepris230 kr
Grundavgift64 kr
kr/tim664 kr
kr/km0 kr
Väntetid före färd
.

Prisinformation

Jämförelsepris

Jämförelsepriset avser en resa bestående av 10 km färd som tar 15 min. Priset är inklusive moms och eventuella grundavgifter för en typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85).

Fasta priser till och från Arlanda

  • City till Arlanda för 1-4 personer kostar 750 kr och storbil 5-7 personer 1 200 kr.

  • Vid förbeställning från Arlanda tillkommer 100 kr på grund av externa stationsavgifter.

Om du är intresserad av prisinfo för övriga zoner, kontakta vår växel på 08-33 33 33.

Väntetider

  • Vid direktbeställning av en taxameterresa: Ingen väntetid ingår. Ankomst-sms skickas 5 minuter innan bil är på plats.

  • Vid förbeställning av en taxameterresa: Ingen väntetid ingår. Debitering påbörjas från den förbeställda tiden.

  • Vid direktbeställning med fastpris: Ingen väntetid ingår. Ankomst-sms skickas 5 minuter innan bil är på plats. Kostnad för väntetid kan ej läggas till på bokningen utan måste betalas i bil.

  • Vid förbeställning med fastpris: Ingen väntetid ingår. Debitering påbörjas från den förbeställda tiden. Kostnad för väntetid kan ej läggas till på bokningen utan måste betalas i bil.

Väntetider vid förbeställning från flygplatser

Nedanstående väntetider gäller vid förbeställd hämtning på flygplatser, från det att planet landar. TOPCAB utgår från Swedavias information om flygplanens landningstider.

  • Vid förbeställning på Arlanda: 30 minuter väntetid ingår i priset.

  • Vid förbeställning på Bromma: 20 minuter väntetid ingår i priset.